Arbeta hos oss

Är du intresserad av att arbeta deltid som gästvärd hos oss är du varmt välkommen att kontakta oss för en intervju. Vi genomför intervjuer genom att du arbetar sida-vid-sida med vår driftchef Yibei under ca. 90 minuter. På så sätt får vi en bättre bild av hur du fungerar med gäster och rutiner, samtidigt som du får insikt i arbetet.
Skicka ett mail till yibei@gotescape.se med namn och telefonnummer samt förslag på tre tider om 90 minuter mellan kl. 16-19 vardagar där du skulle kunna komma förbi.

Företagsfakta

Besöksadress, upplevelser
Hvitfeldtsgatan 9
411 20 Göteborg
Hållplats Grönsakstorget, upp mot Kungshöjd, förbi Pink Room och förbi Indiska Hörnet.
Besöksadress, kontor
Kungsgatan 10B
411 19 Göteborg
Direkt till höger om den röda kaffebaren Piccolo på krönet av Kungsgatan